Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

  • Hankekoodi: A72037
  • Hankkeen nimi: Kansainvälistymisen kehittäminen tuomaan kasvua liiketoimintamahdollisuuksiin
  • Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
  • Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
  • Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.5.2016 ja päättyy 31.5.2018
  • Toiminnan tila: Toiminnassa
  • Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  • Hankkeeseen on saatu tukea Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR)

Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen kehittämät ja valmistamat tuotteet omaavat mahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla ja tätä potentiaalia on tarkoitus hyödyntää kehittämistoimilla, jotka suuntautuvat uusien markkinoiden kartoitukseen, asiakastarpeiden selvittämiseen sekä tuotteiden esittelemiseen messuilla. Tavoitteena on uusien tuoteryhmien saaminen Euroopan markkinoille. www.nordlift.fi

EUFI1-uncategorized-Nordlift-373